Foreninger og Institutioner i Bryndum Sogn

Bryndum Aftenskole v. Annette Bang
Bryndum Borgerforening v. Andreas Nielsen
Bryndum Forsamlinghus v. Laust B. Jensen
B.S.G.I. Håndbold: Jesper Blicher
B.S.G.I. gymnastik: Karen Krogh Nielsen
Bryndum Sogns Lokalråd v. Laust B. Jensen
Forum Beboerforening v. Frode Gregersen
Menighedsrådet v. Marianne Schmidt
Tarp Badmintonklub v. Lisbeth Nielsen
Tarp Boldklub v. Lene Dalgaard
Tarp Motionsklub v. Vagn Jacobsen
Bryndum Forsamlinghus v. Elma Poulsen
Bryndum Kirke v. Katrine Tilma
Bryndum Skole v. Helene Dalsgaard
Bryndum Skolefritid v. Nanna Øhlenschlæger
Daginstitutionen "Spiren"v. Kirsten Henneberg
Forum Fritidscenter v. Frode Gregersen
Klub Tarp v. Nanna Øhlenschlæger
Spejderhuset v.  Pernille Christensen
Landlyst Områdecenter v. Jane Klemmentsen

Troldehulen v. Debbie B. Jensen

4333 1080
2310 3738
7516 7712
2081 4086
2424 2160
7516 7712
4096 2238
2225 0704
7516 7029
2270 5889
7516 7789
232 37384
7516 7154
7516 2300
7516 2300
7516 2870
4096 2238
7516 2300
7516 7372
7616 4203
6022 5122