Lokalrådet

Lokalrådet er sognts fælles talerør. Vi arbejder for sognts særlige interesser og er bindeled mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgere. Lokalrådet dækker området: Astrup, Balle, Bryndum, Bryndumdam, Forum, Forumlund, Fuglbæk, Kjersing og Tarp. I lokalrådet sider der repræsentanter fra de forskellige instanser så som: Skolebestyrelse/daginstitutioner, borgerforeninger, idrætsforeninger, kultur & fritid samt bolig & grundejerforeninger.

Man kan se under bestyrelsen, hvem der er repræsentant for de enkelte instanser.

Lokalrådet har et årligt møde med økonomiudvalget, hvor man har mulighed for at bringe ønsker og fremkomme med forslag til forbedringer i lokalrådet.

Lokalrådet har ligeledes et årligt møde med Vej & Park, hvor trafik, grønområder osv. bliver gennemgået. Lokalrådet kan til en hver tid bringe punkter ind til kommunen. Lokalrådet følger det kommunevalgte byråds valgperiode.